STROJÍRENSTVÍ

icon STROJÍRENSTVÍ

Vlastní Nástrojárna, Lisovna technických plastů, Lisovna medical plastů, Lisovna kovů a to vše pod jednou střechou

Na zakázku provádíme kompletní služby i jednotlivé operace v oblasti obrábění ocelí i lehkých kovů tj. soustružení, frézování, frézování na CNC frézce, broušení na plocho i na kulato, elektroerozivní obrábění, hloubení, vnitřní broušení, svařování ocelí i lehkých kovů.

Naší největší výhodou jsou všechny služby pod jednou střechou. Jsme schopni pomoci zákazníkům s vývojem dílu, a dále pokračovat ve vlastní konstrukci forem/nástrojů, jejich výrobě v nástrojárně, až po samotnou malosériovou, nebo velkosériovou výrobu plastových a kovových dílů ve vlastních prostorech. Naše výrobky nacházejí uplatnění v automobilovém, elektrotechnickém, spotřebním a zdravotnickém průmyslu nejen v České republice. Poskytujeme komplexní služby pro výrobu a údržbu forem pro přesné vstřikování. Při konstrukci forem využíváme naše dlouhodobé zkušenosti ze sériové výroby k návrhu optimalizací designu tak, aby byla zajištěna stabilně vysoká kvalita dílu. Plně vybavená nástrojárna nám umožňuje okamžitě reagovat na požadavky zákazníka a dodávat výlisky just-in-time. Nástroje jsou montovány zkušenými nástrojaři s pomocí efektivních manipulačních zařízení včetně tušírovacího lisu. Pro potřeby výroby vysoce leštěných povrchů máme zkušené a proškolené zaměstnance.

  Naše společnost nabízí především:
 • výroba vstřikovacích forem na termoplasty, včetně forem na lisy babyplast
 • výroba kokil na lití hliníkových slitin a zinku
 • výroba tažných, střižných, ohýbacích a postupových nástrojů
 • výroba montážních, upínacích, kontrolních přípravků
 • výroba montážních, upínacích a kontrolních přípravků
 • výroba velmi přesných a tvarově složitých dílců (vložky forem, razníky, střižné matrice, protlačovací matrice, součásti automatických linek, díly přípravků) - opravy 
 
Krátký výčet používaných technologií
 • CNC obrábění
 • EDM řezání
 • EDM Hloubení
 • Laserové navařování a navařování TIG
 • Rovinné broušení a broušení na kulato
 • Frézování a soustružení
 • Souřadnicové vyvrtávání 
 • Souřadnicové propalování otvorů
 • Leštění a lapování
 • 3D skenner + Optické měření a reverse engineering
 • Prototypový 3D tisk

NÁSTROJÁRNA

VÝVOJ A KONSTRUKCE

Naši konstruktéři mají dlouholeté zkušenosti s vývojem a konstrukcí jedno i vícenásobných forem s horkými i studenými rozvody, zakládacích forem, forem pro tenkostěnné výlisky, forem s hydraulickými a pneumatickými systémy. Vedle výroby forem pro plastové a hliníkové výlisky, zajišťujeme také vývoj a konstrukci lisovacích nástrojů, také nástroje postupové, ohýbací, blokové, kombinované,…atd.

Provádíme kompletní zpracování 3D a 2D technické dokumentace plastových a hliníkových dílů, vstřikovacích forem, postupových, střižných nástrojů, jedno/více účelových strojů a přípravků (kontrolní, montážní, technologické,…atd.) Pro vývoj a konstrukci vstřikovacích, licích forem a lisovacích nástrojů používáme v oddělení konstrukce a technologie CAD/CAM systém SolidWorks. Tento software nám umožňuje vytvářet 3D modely a následně 2D detaily jednotlivých komponent. Současně provádíme simulační analýzy pro vstřikování plastů pomocí programu SolidWorks Plastic.

 

CAD/CAM

Pro výrobu forem a nástrojů využíváme také normálie (Hasco, Steinel, DME, Eichler, Meusberger, …atd) a horké systémy (Synvetive, Orycon, Temec, Ewicon a mnoho dalších. Sehraný tým odborníků s dlouholetou praxí společně s moderním vybavením konstrukčního oddělení jsou zárukou vysoké kvality našich služeb., zákazníkům tedy nabízíme kompletní zázemí jak pro výrobu, vývoj a konstrukci forem, tak i pro jejich následnou výrobu.

Ke zpracování dat používáme CAD/CAM systém SurfCam a SolidCam . Tento software umožňuje komlexní řešení technické přípravy výroby forem – tvorbu modelů a jejich následné obrobení.

 

ŘÍZENÍ KVALITY

Vstřikovací formy a lisovací nástroje se měří a kontrolují během výrobního procesu i po jeho dokončení na našem moderním 3D a 2D měřicím zařízení.

Pro kontrolu vyráběných komponent vstřikovacích forem, lisovacích nástrojů a zhotovených elektrod, ale také pro měření prvních vzorků plastových nebo kovových výlisků, používáme kromě standardních měřidel zejména 3D měřící centrum a 2D měřící mikroskop Mitutoyo s datovým procesorem.

Po dokončení výroby vstřikovací formy nebo lisovacího nástroje následují funkční zkoušky, které se provádí na příslušném pracovišti – ve vstřikovně plastů nebo v lisovně kovů. Výstupem testování jsou první vzorky sériově vyráběných dílů, které jsou následně změřeny dle výkresové dokumentace.

Samozřejmostí dodávky zákazníkovi je zhotovení a dodání měrového protokolu prvních vzorků EMPB dle VDA2, v požadovaném rozsahu dle přání zákazníka, včetně ostatní dokumentace, dle dohodnutého způsobu a rozsahu vzorkování dle PPAP.

 

VSTŘIKOVNA PLASTŮ

Výroba technických výlisků, s certifikací ISO 9001

 Zabýváme se lisováním technických a pohledových dílů.

 

Zajišťujeme

 • přesné plastové výlisky vyrobené technologií injekčního vstřikování od 1g do 400 g
 • přesné dvoukomponentní vstřikování plastů (2K)
 • optimalizace výrobku pro sériovou výrobu
 • kvalitní poradenské služby ve fázi vývoje výrobku
 • návrh koncepce forem s následnou výrobou, nebo dozorem výroby
 • automatické a poloautomatické montáže
 • optimální balení podle požadavků montážní linky zákazníka nebo konečného uživatele 
 • specializace na výrobu pohledovým dílů se zaměřením na odpovídající kontrolní postupy
 • vyfukované díly do velikosti 0,5l

Naše výrobky dodáváme převážně do automotive a elektro technického průmyslu.

 

Výroba komponentů v CLEAN ROOM ISO CLASS 7, s certifikací ISO 13485:2012

Provozujeme vstřikovací lisy různých uzavíracích sil. Máme dobře trénované seřizovače a operátory, kvalitní procesní a výstupní kontrolu včetně X-osého a optického měření. Nabízíme služby pod jednou střechou – od nápadu na výrobek až po jeho procesní validaci. Máme vlastní konstrukci a nástrojárnu. Veškeré know how do výrobku vkládáme ve vlastní režii. 

Díky naší specializaci na menší díly o hmotnosti 0,1 – 150g, čemuž jsme přizpůsobili všechny vstřikovací stroje, periferie i prostory, jsme Vám schopni nabídnout tu nejoptimálnější cenu, vysokou kvalitu a rychlé termíny.

Disponujeme moderními vstřikolisy Arburg 470 C a 320 C a Babyplast s periferiemi PIOVAN (vodní temperační zařízení, regulátory horkých rozvodů, podtlakové nasavače granulátu, sušící zařízení s hlídáním rosného bodu, podtlakové vývěvy pro dopravu materiálu, které nasávají vzduch přes HEPA filtry, aby bylo zabráněno kontaminaci čistých prostor), které ke kvalitní výrobě potřebujeme, včetně ON-LINE monitoringu. Počet strojů postupně navyšujeme v závislosti na množství objednávek a co nejlepší využitelnosti strojového parku.

Pečujeme o formy, které nám svěříte. Pravidelná kontrola  a údržba se Vám i nám vrací v delší životnosti, bezporuchovosti a vyšší efektivitě výroby. Vyrábíme na formách ve vlastní režii i ve vlastnictví zákazníka. Veškeré opravy, změny a úpravy forem z výroby zajistíme vlastní nástrojárnou v téže budově. Provozujeme na přání operativní sklad zákazníkům na výrobky, které pro ně zajišťujeme. 

Ročně vyrobíme, zkontrolujeme a vyexpedujeme přes 50 000 000 dílů.

Výrobní prostory jsou validovány ve specifikaci ISO CLASS 7 (dle ISO 14644–1), případně třída čistoty C (podle vyhlášky č. 84/2008 Sb. a pokynu SÚKL VYR-36, respektive EU GMP Annex 1)