ENERGETIKA

icon ENERGETIKA

S účinností od 15.5.2023 nelze připojovat nové výrobny do LDS ONIVON a.s. v Chrudimi. Současná LDS nemá dostatečnou kapacitu sítě pro připojení dalších výroben. Žádosti o připojení výroben po tomto termínu budou zamítnuty.

V průmyslovém areálu jsme výhradními distributory elektrické energie, tepla, pitné vody a zemního plynu. Do sítě dodáváme i vlastní elektřinu z KVET a z obnovitelných zdrojů. Vlastníme fotovoltaickou elektrárnu a 4 kogenerační jednotky Jenbacher, které nás činí téměř nezávislými na dodávkách energií konvenčních výrobců (ČEZ, Elektrárny Opatovice). Provozujeme dva hlubinné vrty, ze kterých čerpáme pitnou vodu pro potřeby všech zaměstnanců firem v průmyslovém areálu.  Provozujeme smíšenou a dešťovou kanalizaci a disponujeme servisním střediskem oprav VTZ – jeřáby (mostové, portálové) a elektrického zařízení.